Záujemcov pripravujem aj na pohovor v nemeckom jazyku

Ak je uchádzač pozvaný na pohovor, už presvedčil HR manažéra svojimi dokumentmi k žiadosti a úspešne zvládol prvú prekážku na ceste za novým zamestnaním. V rozhovore je teraz dôležité osobne potvrdiť tento pozitívny dojem a preukázať, že ste tou pravou osobou pre otvorenú pozíciu.

Kompetentne Vás viem pripraviť na pohovor v nemeckom jazyku 

  • vysvetlím vám bežný postup pohovoru

  • nacvičíte si svoju sebaprezentáciu 

  • poskytnem Vám strategické rady týkajúce sa hlasu, výrazov tváre a reči tela

  • Pomôžeme vám tiež nájsť správnu odpoveď na ťažké alebo nepríjemné otázky a

  • strategicky riešiť slabé miesta alebo medzery v životopise

Cena: 90 €

1. stretnutie ... 90 min

2. stretnutie ... 45 min

Informatives Interview

Tento kurz je zameraný na ľudí, ktorí sa chcú optimálne pripraviť na prijímacie pohovory. Kurz sa venuje osobným silným a slabým stránkam, v kurze sa trénuje správna rétorika na niektoré ťažké otázky pri pohovoroch a sú precvičované techniky argumentácie.

Po následnej simulácii pracovného pohovoru odo mňa dostanete podrobnú spätnú väzbu a budete optimálne vybavení, aby ste o sebe presvedčili svojho potenciálneho zamestnávateľa.