Nemecký jazyk ovládam na materinskej úrovni - žil a pracoval som vo Viedni (10 rokov), rok som žil vo Frankfurte am Main. Som lektorom nemeckého jazyka.

Moja kvalifikácia

  • vyštudoval som vysokú školu v nemeckom jazyku (smery: ekonómia, politológia) na Universität Wien

  • niekoľko rokov som pracoval v jazykových školách ako lektor nemeckého jazyka

  • mam ukončený Deutsches Sprachdiplom der KMK, Stufe II.

  • mám ukončený Deutsches Sprachzertifikat na úrovni C2.

  • mám ukončený Deutsches Sprachzertifikat für den Beruf na úrovni C2

  • pracujem ako úradný prekladateľ, ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti v odbore nemecký jazyk

  • na vyučovanie v odbore cudzích jazykov - nemecký jazyk mám živnostenské oprávnenie


Z predchádzajúcich zamestnaní mám skúsenosti s prácou s ľuďmi – priamy kontakt so študentmi a skúsenosti s výučbou nemeckého jazyka ako predmet, ako aj odborných predmetov na vysokej škole (Universität Wien) v nemeckom jazyku (politológia, akademické písanie, Európska únia, manažment verejnej správy) .

Vyučujem nemecký jazyk podľa náležitostí Európskeho referenčného rámca pre jazyky

  • Vyučujem všetky stupne (A1 - C2),

  • pripravím na prijímacie skúšky, štátne jazykové skúšky,

  • pripravím Vas na výkon povolania v nemeckom jazyku (nemčina pre opatrovateľov, pre čašníkov, chyžné a pod.).


V prípade potreby spravím preklad alebo tlmočenie z nemeckého jazyka do jazyka slovenského a naopak.

Čo ponúkam?

- virtuálnu triedu (buď program Skype alebo Zoom)
- virtuálnu tabuľu (google docs)

Moja miestnosť je vybavená:
- webkamerou Logitech HD Pro Webcam C920
- projektorom Epson EB-S41 3LCD, SVGA, 4:3
- magnetickou tabuľou
- DVD prehrávačom

 

Moje ďalšie vzdelávanie 


V júli 2018 som sa zúčastnil dvojtýždňového kurzu pre učiteľov nemeckého jazyka v rakúskej jazykovej škole ActiLingua, ktorého cieľom bolo rozšírenie a zvýšenie si metodicko-didaktických zručností a kvalifikácií lektora v oblasti vzdelávania dospelých. Projekt bol financovaný z prostriedkov programu ERASMUS+.

Momentálne sa ďalej vzdelávam ako učiteľ nemeckého jazyka a absolvujem praktické školenie a ďalšie vzdelávanie od Goetheho inštitútu a Friedrich Schiller Universität v Jene pre učiteľov nemčiny ako cudzieho jazyka a nemčiny ako druhého jazyka - DLL-Programm (Deutsch Lehren, Lernen®), ktorému bola udelená cena „DistancE-Learning Study Award“ v kategórii „Študijná ponuka roku 2020“. Program poskytuje didaktický tréningový prístup, praktické výskumné projekty a metodicko-didaktické usmernenia vo výučbe nemeckého jazyka. Program bol vyvinutý poprednými vedcami a sprotredkováva kvalitatívne štandardy, ktoré sa využívajú pri výučbe nemeckého jazyka v Goethe Institut.