Sprostredkovanie práce vo Švajčiarsku a v Nemecku pre zdravotné sestry a pre lekárov

Pracujete ako lekár alebo zdravotná sestra a ovládate nemecký jazyk? 

Chcete patriť vo svojej profesii k svetovej špičke? 

Spolupracujem ako živnostník so švajčiarskou firmou, ktorá sa špecializuje na sprostredkovanie práce pre zdravotné sestry a pre lekárov vo Švajčiarsku a v Nemecku.

Ak ste zdravotná sestra, máte ukončené najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a ovládate nemecký jazyk na úrovni B2 a máte o tom jazykový cerfifikát ÖSD - B2 alebo Goethe Zertifikat B2 alebo telc B2, alebo iný uznávaný diplom, alebo sa pripravujete na zvládnutie týchto skúšok, zavolajte mi a ja Vám rád  poskytnem ďalšie informácie o ďalšom postupe.

Ak ste lekár a máte odpracované minimálne tri roky vo svojom odbore a ovládate nemecký jazyk minimálne na úrovni C1 a máte o tom jazykový certifikát - ÖSD - C1 alebo Goethe Zertikat C1 alebo telc C1 alebo iný uznávaný diplom, zavolajte mi a ja Vám rád poskytnem ďalšie informácie.

Za sprostredkovanie práce si nepýtam žiadny sprostredkovateľský poplatok

Platy vo Švajčiarsku a v Nemecku

Plat sestry: 5400 CHF brutto (13 x) - podľa znalostí nemeckého jazyka - minimálny plat

Plat lekára: priemer: medzi 6000 - 18000 CHF brutto - podla znalostí nemeckého jazyka - ca 120 tisíc CHF brutto/ročne.

Platy v Nemecku a vo Švajčiarsku sú  pre lekárov sú porovnateľné. 

Plat zavísí od znalostí a od skúseností a od ďalšieho vzdelávania.

 

Plat pre zdravotné sestry v Nemecku závisí od toho, v ktorom zariadení pracuje. Minimálny plat zdravotnej sestry 2500 euro brutto.

 

Ukážku výplatnej listiny Vám viem ukázať v osobnom rozhovore alebo v rozhovore cez Skype. 

Podrobnejšie informácie o platoch viem poskytnúť v rozhovore. 

Ärzte